Jesteś w: biografia
Zobacz również: biografia | prace | wystawy | pracownia i studenci | prywatnie | plenery | kontakt |
artysta rzeźbiarz Wiesław Jelonek 
urodzony - Nysa, 24. X. 1947 r. 
Adres: 26-600 RADOM
ul. Długojowska 158
tel. com:600 82 60 74
jelonekw@gmail.com
 
Jestem absolwentem Wydziału Rzeźby w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Od ukończenia studiów w 1974 roku zajmuję się działalnością twórczą uczestnicząc w wystawach, plenerach regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych.

Uprawiam rzeźbę w kamieniu i metalu, drewnie, żywicach, papierze. Oprócz dużych monumentalnych realizacji, szczególne miejsce w swojej twórczości nadaję małej formie rzeźbiarskiej i medalierstwu.
W latach 1975-1996 pracowałem, między innymi, jako plastyk wojewódzki w byłym województwie tarnobrzeskim, współinicjowałem powołanie w Sandomierzu Biura Wystaw Artystycznych oraz byłem jego pierwszym dyrektorem, potem plastykiem miejskim w Radomiu.

Przez szereg lat związany jestem z działalnością edukacyjną. Jako nauczyciel przedmiotu „rzeźba” prowadziłem zajęcia w Liceum Sztuk Plastycznych (dzisiejszy Zespół Szkół Plastycznych) w Radomiu.
Od 1995r. zatrudniony na Politechnice Radomskiej (dzisiejszy Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, www.uniwersytetradom.pl ) na Wydziale Sztuki prowadzę zajęcia z rzeźby, jestem organizatorem pracowni rzeźbiarskich oraz autorem programu nauczania rzeźby dla studentów tego Wydziału.

W kadencji 2008/12 pełniłem funkcję prodziekana Wydziału Sztuki na Politechnice Radomskiej.
Od października 2004 roku pełnię funkcję kuratora akademickiej galerii sztuki „ROGATKA”, gdzie nadzoruję i odpowiadam za organizację prestiżowych wystaw znakomitych polskich artystów (głównie nauczycieli akademickich z renomowanych szkół artystycznych z kraju i zagranicy).

Krajoznawcze i artystyczne podróże po krajach europy, Wielkiej Brytanii, Azji oraz Stanów Zjednoczonych pozwoliły mi zapoznać się z kulturą i obyczajami między innymi Niemiec, Francji, Włoch ale także Tajlandii, Singapuru czy Nowego Jorku. Z poczynionych obserwacji i notatek artystycznych jasno wynika, że głównym ich tematem jest CZŁOWIEK z jego obyczajowością ( w gruncie rzeczy, wszędzie do siebie podobny). Temat ten stanowi główny wątek moich artystycznych wypowiedzi.


Od autora:

Mówimy: „małe jest piękne”.
Mała forma rzeźbiarska, medal, plakieta zdobyły dla siebie miejsce w „dużej” sztuce i ten niezaprzeczalny fakt potwierdzają prestiżowe wystawy organizowane na całym świecie, by wymienić tylko np. Kongresy FIDEM (Międzynarodowego Stowarzyszenia Medalierów), Biennale Internazionale Dantesca w Rawennie czy rodzime Salony Rzeźby w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu. Mniejsze i większe Galerie Sztuki na całym świecie prezentują w swoich salonach prawdziwe arcydzieła tej intymnie tworzonej Sztuki. W tych znanych i tych lokalnych galeriach znajdujemy całą plejadę znakomitych stałych, utytułowanych ale i młodych, chętnych do artystycznej rywalizacji twórców. Nie wnikając w przyczyny powodujące zainteresowanie twórców małą formą rzeźbiarską czy medalierstwem (np. względy ekonomiczne, lokalowe itp.), zauważyć należy, że jednym z najważniejszych powodów motywujących twórców do tej formy wypowiedzi artystycznej jest jej intymność.
Małą rzecz ogląda się z bliska.
Ten wymuszony kontakt, fizyczne wręcz zbliżenie odbiorcy do obiektu zachęca do indywidualnego dialogu. Między dziełem a adresatem powstaje szansa na bardzo osobisty kontakt. Wartościowe przesłanie zawarte w dziele w sposób najprostszy, niezmącony atmosferą otoczenia dociera do odbiorcy, pozwala smakować jego estetykę i formę i treść.
Bliskość obcowania z dziełem, w którym rzeźbiarska forma i (często) literacka metafora, wyrażają trafnie zdefiniowaną ideę, jest wartością przyciągającą koneserów.
Przewaga tej formy wypowiedzi artystycznej nad, na przykład, rzeźbą plenerową czy pomnikową, polega na znacznie większej swobodzie twórczej. Z tego też względu kameralne formy rzeźbiarskie cechuje swego rodzaju prywatność. Wykonywane często dla swoich bliskich, adresowane do konkretnej osoby, pozbawione patosu i oficjalnego charakteru łatwiej są akceptowane.
Jako jeden z grupy autorów uprawiających ten rodzaj twórczości mam ogromną satysfakcję i radość z wyrażania swoich artystycznych emocji w omawianej formie.
Wielu z otaczających nas ludzi, wiele zjawisk i wydarzeń porusza naszą wyobraźnię. Są wśród nich takie, które zmuszają do swoistego komentarza na ich temat.
Artysta jest w tej komfortowej sytuacji, że w owym komentarzu może posłużyć się uniwersalnym, wyjątkowo pojemnym choć zróżnicowanym językiem SZTUKI.
Posługując się tym językiem, wybrałem formę dającą mi radość w wyrażaniu własnego stosunku do obserwowanego świata.
Formułowanie trafnej definicji modelowanego obiektu, jak i samo modelowanie, to spontaniczna radość z uprawianej dyscypliny sztuki - jak dzieci, jak dzieci…


Najnowsze zainteresowania to przewaga prac w nowym materiale rzeźbiarskim jakim jest papier.
Szczególnym pietyzmem obdarzam gazetę.
Ten daleki od klasycznego materiał rzeźbiarski, ze względu na swoją literacką zawartość jest niezwykle ciekawym medium.
Dowolny obiekt uformowany z gazet jest jednocześnie nośnikiem treści będących zapisem „wczorajszych” redakcyjnych aktualności. Blok gazetowej makulatury, zadrukowane szpalty papieru z których wykonuję obiekt rzeźbiarski zawiera w swojej strukturze zamkniętą tajemnicę dziennikarskich tekstów. Jak „zabalsamowana mumia” zyskuje znaczenie tajemniczości i zadumy.
Świadomość uwięzionych w strukturze rzeźby nieznanych informacji, rzeźbę tę umieszcza wśród obiektów o walorach mistycznych. Chociaż te nowe poszukiwania obecnie pochłaniają moje działania twórcze, to nie wyklucza to wcześniejszych upodobań.
Mała forma rzeźbiarska nadal istnieje w kręgu moich zainteresowań.

- autor

Ważniejsze realizacje i wystawy Dodano dnia: 2014-06-06
Nagrody i wyróżnienia Dodano dnia: 2014-06-25
Prace w zbiorach Dodano dnia: 2014-06-25
Wystawy indywidualne Dodano dnia: 2014-06-25